pictoright
bok
dupho
platform bk
kunstenbond
bno
bbk
nvj-nvf
27 jun. 2023
Dossier update
Auteurscontractenrecht
home animatie

Beeld krijgt een steeds grotere rol in de samenleving. De waarde ervan neemt toe. Dat zou weerspiegeld moeten worden in zowel individuele als collectieve auteursrechtenvergoedingen. De Nederlandse beeldmakersorganisaties hebben hun krachten gebundeld in de Federatie Beeldrechten om dat voor elkaar te krijgen. Doel van de federatie is een eerlijker verdeling in de keten van maker tot kijker.

Foto’s, illustraties, infographics, typografie, kunst en vormgeving: in de digitale én de fysieke wereld speelt beeld een steeds grotere rol. Of het nou om oorlogsreportages gaat, een cartoon in de krant of een kunstwerk in de openbare ruimte, visueel werk is van essentiële waarde in ons dagelijks bestaan. Terwijl het aandeel van beeld in het geheel van auteursrechtelijk beschermd werk groeit, blijft de financiële waardering die makers daarvoor krijgen via rechtenvergoedingen achter. De Federatie Beeldrechten wil dat beeld de juiste waarde toegekend krijgt bij het maken van afspraken over rechtenvergoedingen en bij het innen en verdelen van die vergoedingen.

Missie
Het realiseren van een betere auteursrechtelijke positie voor beeldmakers door een gezamenlijke lobby met het (georganiseerde) beroepsveld richting beleidsmakers en politici.
Visie
Beeldmakers zijn van groot belang in en voor de samenleving. We komen gezamenlijk op voor de rechten die hun toe zouden moeten komen: beeldmakers verdienen een Fair Practice.

Wie zijn wij?

De Federatie Beeldrechten is een samenwerkingsverband tussen Pictoright en de zeven beroepsorganisaties die de belangen van ontwerpers, illustratoren, fotografen, fotojournalisten en beeldend kunstenaars behartigen. Binnen de federatie zetten zij zich samen in voor een betere auteursrechtelijke positie van deze makers.

Deelnemende organisaties:

Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars (BBK)

Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO)

BOK Beroeps Organisatie Kunstenaars

Dutch Photographers (DuPho)

Kunstenbond

Nederlandse Vereniging van Journalisten / Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten (NVJ/NVF)

Pictoright

Platform Beeldende Kunst (Platform BK)Hoe werken wij?

Het creëren van een betere auteursrechtelijke positie voor beeldmakers begint bij het onderzoeken en inzichtelijk maken wat er in de beroepspraktijk speelt. De federatie laat zien waar verhoudingen scheefgegroeid zijn en gaat op zoek naar oplossingen. Gezamenlijk wordt een lobby gevoerd om politici en beleidsmakers te bewegen tot actie. Het gaat ons daarbij om Fair Practice: samen met andere organisaties die op dit gebied actief zijn, willen we het auteursrechtenlandschap eerlijker inrichten.

Vanuit de Federatie Beeldrechten wordt in verschillende werkgroepen gewerkt aan dossiers rondom actuele vraagstukken op het gebied van auteursrecht. De thema’s van dit moment zijn: het efficiënter maken van het auteurscontractenrecht, een oplossing vinden voor online inbreuken, het dichten van de value gap en het voor gebruikers, exploitanten en beleidsmakers inzichtelijk maken van de waarde van beeld.

Organisatie

De acht genoemde belangenorganisaties voor beeldmakers opereren gezamenlijk, waarbij Pictoright optreedt als kwartiermaker.BESTUUR Federatie beeldrechten

Milen van Boldrik
Algemeen bestuurslid

Secretaris Zelfstandigen en NVF Nederlandse Vereniging van Journalisten / Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten (NVJ/NVF)

Peter van den Bunder
Algemeen bestuurslid

Belangenbehartiger beeldende kunst & zzp'ers Kunstenbond

Paul Dikker
Algemeen bestuurslid

Beeldend kunstenaar, afgevaardigde Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars (BBK)

Hanneke Holthuis
Algemeen bestuurslid

Hoofd juridische zaken Pictoright

Suzanne Henning
Algemeen bestuurslid

Directeur Dutch Photographers (DuPho)

Jonna van ’t Hof
Algemeen bestuurslid

Juridisch adviseur Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars (BBK)

Erik Hofstra
Algemeen bestuurslid

BOK Beroeps Organisatie Kunstenaars

Henk Hofstra
Algemeen bestuurslid

Voorzitter BOK Beroeps Organisatie Kunstenaars

Marije Kaashoek
Penningmeester & secretaris

Manager Pictoright Fonds & coördinator Federatie Beeldrechten

Pascale Kos
Algemeen bestuurslid

Jurist Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO)

Diederik van Leeuwen
Voorzitter

Voorzitter bestuur Pictoright

Max van Olden
Algemeen bestuurslid

Legal counsel Dutch Photographers (DuPho)

Ruud Rogier
Algemeen bestuurslid

Voorzitter NVF Nederlandse Vereniging van Journalisten / Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten (NVJ/NVF)

Jeannette Slütter
Algemeen bestuurslid

Co-directeur Platform Beeldende Kunst
(Platform BK)

Bureau


Marije Kaashoek

Manager Pictoright Fonds & coördinator Federatie Beeldrechten

Julia Soede
Medewerker Pictoright Fonds & projecten Pictoright


werkgroepen

Werkgroep
Online inbreuken

Leden werkgroep:

Vincent van den Eijnde
Directeur Pictoright

Hanneke Holthuis
General counsel/hoofd
juridische zaken Pictoright

Jet Hootsmans
Advocaat Kunstenbond

Marije Kaashoek
Manager Pictoright Fonds & coördinator Federatie Beeldrechten

Max van Olden
Legal counsel Dutch Photographers (DuPho)

Ruud Rogier
Voorzitter NVF Nederlandse Vereniging van Journalisten / Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten (NVJ/NVF)

Werkgroep AI

Leden werkgroep:

Hanneke Holthuis
General counsel/hoofd juridische zaken Pictoright

Jonna van 't Hof
Juridisch adviseur Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars (BBK)

Erik Hofstra
Bestuurslid BOK

Jet Hootsmans
Advocaat Kunstenbond

Marije Kaashoek
Manager Pictoright Fonds & coördinator Federatie Beeldrechten

Diederik van Leeuwen
Voorzitter bestuur Pictoright

Max van Olden
Legal counsel Dutch Photographers (DuPho)

Luna Schumacher
Jurist Pictoright

Jordi Vreeling
Jurist Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO)

Werkgroep
Auteurscontractenrecht

Leden werkgroep:

Hanneke Holthuis
General counsel/hoofd juridische zaken Pictoright

Jet Hootsmans
Advocaat Kunstenbond

Marije Kaashoek
Manager Pictoright Fonds & coördinator Federatie Beeldrechten

Pascale Kos
Jurist Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO)

Max van Olden
Legal counsel Dutch Photographers (DuPho)

Ruud Rogier
Voorzitter NVF Nederlandse Vereniging van Journalisten / Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten (NVJ/NVF)

Werkgroep
Waarde van Beeld

Leden werkgroep:

Peter van den Bunder
Belangenbehartiger beeldende kunst & zzp’ers Kunstenbond

Vincent van den Eijnde
Directeur Pictoright

Rita van Hattum
Secretaris bestuur & Algemene zaken Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO)

Suzanne Henning
Directeur Dutch Photographers (DuPho)

Marije Kaashoek
Manager Pictoright Fonds & coördinator Federatie Beeldrechten

Sander van de Wiel
Manager individuele rechten Pictoright

Werkgroep
Value Gap

Leden werkgroep:

Arlette Bekink
Manager collectieve rechten Pictoright

Vincent van den Eijnde
Directeur Pictoright

Jonna van ’t Hof
Legal consultant Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars (BBK)

Henk Hofstra
Voorzitter BOK Beroeps Organisatie Kunstenaars

Hanneke Holthuis
General counsel/hoofd juridische zaken Pictoright

Marije Kaashoek
Manager Pictoright Fonds
& coördinator Federatie Beeldrechten

Yolanda Pattiasina
Jurist NVJ Nederlandse Vereniging van Journalisten / Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten (NVJ/NVF)

Fenneke Voorsluis
Bureaucoördinator Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars (BBK)

Contact

Marije Kaashoek
E: federatiebeeldrechten@pictoright.nl
T: +31 (0)20 589 18 63

Postadres
Sarphatistraat 606-608
1018 AV Amsterdam

We zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag, tussen 09.00 en 17.00 uur.