pictoright
bok
dupho
platform bk
kunstenbond
bno
bbk
nvj-nvf
 cover
Value Gap

Het dichten van de value gap

Op 7 juni 2021 is de implementatiewet van de nieuwe Auteursrechtrichtlijn in werking getreden. Daarmee kan een begin worden gemaakt met het dichten van de ‘value gap’: social media platforms moeten afspraken maken over auteursrechtelijk beschermd materiaal en vergoedingen voor het gebruik beschikbaar stellen. Terwijl Pictoright werkt aan regelingen met de platforms, houdt de Federatie Beeldrechten alle belangenorganisaties voor beeldmakers op de hoogte.

Nadat social media platforms jarenlang veel geld hebben verdiend aan beeld van anderen zonder daarvoor te betalen, is er nu een wet die beeldmakers daartegen beschermt. De implementatiewet van de nieuwe Auteursrechtrichtlijn stelt kort gezegd dat social media platforms verantwoordelijk zijn voor het materiaal dat op hun platforms wordt geplaatst en gedeeld. En dat zij in gesprek moeten gaan met rechthebbenden van auteursrechtelijk beschermd materiaal om toestemming te krijgen.

Voorgeschiedenis

De totstandkoming van de wet kent een roerige voorgeschiedenis. De social media platforms hebben zich lange tijd hevig tegen de regeling verzet, en kregen het voor elkaar de oplossing van de wetgever in de pers af te schilderen als de introductie van een uploadfilter. Voorstanders, met auteursrechtenorganisatie Pictoright in de voorhoede, wilden niets filteren, maar er enkel voor zorgen dat makers een reële vergoeding krijgen voor het commerciële gebruik van hun beeld. Het Europees Parlement volgde deze redenatie en nam op 26 maart 2019 een nieuwe Auteursrechtrichtlijn aan: dat was de basis voor de implementatie in de Nederlandse Auteurswet op 7 juni 2021.

‘Dit Zijn Onze Helden’ (2020), Platform BK / Yuri Veerman.
Foto: Sjoerd Knibbeler.

Regelingen met platforms

Het is de bedoeling dat Pictoright de komende tijd regelingen treft met de betrokken platforms waardoor beeldmakers een vergoeding ontvangen voor het gebruik van hun werk. Pictoright is daarmee begonnen, maar omdat het om een nieuwe wettelijke bepaling gaat, kan dat enige tijd duren. De werkgroep ‘Value gap’ van de Federatie Beeldrechten wil de leden van de vakorganisaties hier zo goed mogelijk over informeren. Het gaat om een heel nieuw recht, waar van meet af aan misverstanden over bestaan. De werkgroep probeert als een schakel in het netwerk van organisaties deze misverstanden uit de weg te helpen.

STAND VAN ZAKEN

8 dec. 2023 - 12:00

Pictoright dagvaardt Meta

De Nederlandse auteursrechtenorganisatie Pictoright heeft Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, gedagvaard wegens auteursrechtinbreuk. Het bedrijf komt zijn wettelijke verplichtingen tegenover de door Pictoright vertegenwoordigde beeldmakers niet na.

Kijk voor meer informatie op de website van Pictoright.

11 mei. 2022 - 15:03

In gesprek

De onderhandelingen om regelingen te treffen lopen. Pictoright voert sinds enige tijd gesprekken met een groot platform met als inzet een collectieve vergoeding voor het gebruik van professioneel beeld.