pictoright
bok
dupho
platform bk
kunstenbond
bno
bbk
nvj-nvf
 cover
Waarde van beeld

Onderbouwing van de toegenomen waarde van beeld

Hoewel duidelijk is dat het gebruik van beeld binnen de samenleving alleen maar is toegenomen, blijft een toename van de waardebepaling tot op heden achterwege. Daarom heeft de Federatie Beeldrechten een onafhankelijk bureau gevraagd onderzoek te doen naar de waarde van beeld in Nederland.

De Federatie Beeldrechten is, met het oog op haar doelstelling, geïnteresseerd in een waardebepaling van beeld in de huidige maatschappij. Zoals uit een Ernst & Young rapport in opdracht van de creatieve sector bleek, vormen de visual arts qua omzet en werkgelegenheid de grootste sector in Europa. Beeld is overal in de samenleving, in tal van vormen, soorten en maten. Beeldmakers vormen samen de meest diverse sector in de creatieve industrie. Van trouwfotograaf tot conceptueel kunstenaar, van kinderboekenillustrator tot ruimtelijk vormgever. Hoe vertaalt zich dat in de cijfers in Nederland?

Nederlandse cijfers

De cijfers uit het Ernst & Young rapport over Europa geven al een indicatie, maar we zijn op zoek naar specifiekere data. In hoeverre blijft de auteursrechtelijke waardering voor beeld in ons land achter bij de economische en maatschappelijke waarde ervan? We hebben twee onafhankelijke onderzoekers gevraagd hier onderzoek naar te doen: dr. Walter J.J. Manshanden (NEO Observatory, Rotterdam) en dr. Paul Rutten (Paul Rutten Onderzoek). Naar verwachting worden de onderzoeksresultaten in het najaar van 2022 gepresenteerd. De uitkomsten zullen mede als basis dienen voor de verdere ontwikkeling van strategie en beleid van de Federatie Beeldrechten.

STAND VAN ZAKEN

1 sep. 2022 - 16:19

Eerste analyse

Inmiddels heeft er een eerste analyse plaatsgevonden van de ruwe data van het CBS en LISA. De eerste contouren liggen er en lijken een stevige en belangrijke cijfermatige basis te gaan vormen voor de beeldsector. De komende weken worden de voorlopige uitkomsten verder geanalyseerd en verfijnd. We hopen dit proces dit jaar af te ronden zodat we de onderzoeksresultaten begin 2023 kunnen presenteren tijdens het lanceringsevent van de Federatie Beeldrechten (datum nog nader te bepalen).